Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

6709 7c4a 500
Reposted fromidiod idiod viaqbshtall qbshtall
wyspian
0965 0d9b
Reposted fromnyaako nyaako viabowstick bowstick
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabowstick bowstick
wyspian
7067 e5c9
Reposted fromckisback ckisback viabowstick bowstick
wyspian
8990 08b5
Reposted fromfungi fungi via919 919

October 08 2017

wyspian
5222 432e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasosna sosna

October 07 2017

wyspian
wyspian
0234 ac2f 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
wyspian
wyspian
5163 ede6
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viabowstick bowstick
wyspian
9969 cd69 500
Reposted fromtfu tfu viabowstick bowstick
wyspian
8145 ee14 500
"2 października, 73 lata temu upadło Powstanie Warszawskie. Na zdjęciu Tadeusz Bór-Komorowski z Erichem von dem Bachem-Zelewskim. Fota cios."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
wyspian
3094 4130
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viapianka pianka

September 21 2017

wyspian
0141 f481
Reposted fromtfu tfu viaaffia affia

September 20 2017

wyspian
8974 93c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka

September 19 2017

wyspian
8023 0687
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreensky greensky
wyspian
3458 9c08 500
painin 3...2...1
Reposted fromdelima delima viagreensky greensky
wyspian
8369 478e
Reposted fromels els viagreensky greensky
wyspian
3140 31ce 500
Reposted fromciarka ciarka viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl