Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

wyspian
1662 83c1
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaPoranny Poranny

November 10 2019

wyspian
9168 748b
Reposted frompiehus piehus viapianka pianka
wyspian
1121 94b2 500
Reposted fromtotal1ty total1ty via919 919
wyspian
4845 10d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVostok Vostok
wyspian
3054 e15c
wyspian
5995 b9ad
wyspian
0079 1609
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vianargle nargle

November 07 2019

wyspian
3017 350f 500
Reposted fromzciach zciach viasucznik sucznik

November 06 2019

wyspian
0772 b323 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
wyspian
0509 b25b
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
wyspian
5911 707d
Reposted fromkarahippie karahippie
wyspian
9321 ab14 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaMrHobbes MrHobbes

November 03 2019

wyspian
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi viahonestlie honestlie
wyspian
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahonestlie honestlie
wyspian
Nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie"? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahonestlie honestlie
wyspian
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viahonestlie honestlie
wyspian
5554 5af5 500
Reposted fromipo ipo viadojenka dojenka
wyspian
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadojenka dojenka
wyspian
0270 ebed 500
Reposted fromgaf gaf via919 919
wyspian
4133 46c3
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl