Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

wyspian
4492 5cb7 500
Reposted fromtfu tfu viamichalkoziol michalkoziol
wyspian
5453 eb3c 500
wyspian
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajointskurwysyn jointskurwysyn
wyspian
8807 6c41

April 15 2018

Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viamindtrap mindtrap
wyspian
9547 cca6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanopticumlc panopticumlc
wyspian
0258 d013 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSzczurek Szczurek
wyspian
7492 50cd
Reposted fromtichga tichga viandmyth ndmyth

April 12 2018

wyspian
9819 3f51 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
wyspian
0372 6900
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaZircon Zircon
wyspian
5693 1a3f
Reposted fromzciach zciach
wyspian
7997 44b3
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viazciach zciach
wyspian
5217 7b5c 500
spoko mordeczko
Reposted fromkopytq kopytq viatediousuncle tediousuncle
wyspian
0600 21ec 500
Jowisz.
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaSzczurek Szczurek
wyspian

April 09 2018

wyspian
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey
wyspian
Może właśnie dlatego, że miłość jest uczuciem bardzo silnym, jesteśmy, zwłaszcza w młodym wieku (…) zbyt słabi, aby utrzymać mocno ster w ręku.
— Vincent van Vogh
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
wyspian
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl