Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

wyspian
7414 73f6 500
wyspian
6690 464b
Reposted fromzciach zciach via919 919

September 09 2019

wyspian
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
wyspian
0875 002d 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viayikes yikes
wyspian
3439 0a40 500
Reposted fromtfu tfu viayikes yikes

September 08 2019

wyspian
2684 3ccf 500
Reposted fromyannim yannim viapiehus piehus
wyspian
3039 e29b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
wyspian
2262 9c09
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
wyspian
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
wyspian
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
wyspian
3218 ddab 500
Reposted fromwentyl wentyl
4304 8de9

 glow in the light

wyspian
wyspian
2960 5254 500
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
wyspian
3403 227c 500
Reposted frompunisher punisher viasucznik sucznik
wyspian
4017 69ee 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
wyspian
2592 cb30
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
wyspian
4719 2dd9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
wyspian
4741 dd85
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapianka pianka

August 19 2019

wyspian
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl