Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

wyspian
2649 cee6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina

January 29 2018

wyspian
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
6312 61b0 500

anidragon:

downto142:

frettedtoflame:

renrevenge:

I’M FUCKING SCREAMING OMGGGGGG THE TIME HAS COME FOR THE 90S TO ROMANTICIZED BY NON-90S KIDS FUCK

I feel like a legend.

This is so fucking surreal.

Reposted fromartthoumadbrethren artthoumadbrethren viasober sober
wyspian
Reposted fromgruetze gruetze viaSzczurek Szczurek
wyspian

Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu. 
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.

Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień.

— Z cyklu "Nowe wiersze sławnych poetów" Maria Pawlikowska - Jasnorzewska " Rok"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

January 25 2018

wyspian
1637 8860 500
Reposted fromtfu tfu viaseriouslox seriouslox
wyspian
5700 2698
Reposted fromMatalisman Matalisman
wyspian
5879 8a57
wyspian
4148 1379
Reposted fromloveinterruption loveinterruption viaskins skins

January 24 2018

wyspian
6429 10d1 500
wyspian
6794 0ab8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatediousuncle tediousuncle
2977 cafc
wyspian
0206 dfb4 500
Reposted fromfapucino fapucino viaPoranny Poranny

January 22 2018

wyspian
0739 e751 500
Reposted fromfoods foods viastrzepy strzepy
wyspian
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viastrzepy strzepy

January 21 2018

wyspian
5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost viascorpix scorpix
wyspian
3196 0305 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl