Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

wyspian
Reposted fromFlau Flau
wyspian
Reposted fromFlau Flau
wyspian
0762 1081 500
Reposted fromfungi fungi viazorax zorax
wyspian
5001 8172 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazorax zorax
wyspian
7100 74d8 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota via919 919
wyspian
wyspian
3879 ef51 500

June 10 2018

wyspian
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viaZircon Zircon
wyspian
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viamglistyporanek mglistyporanek
wyspian
0616 5fc2
wyspian
5536 41bf
Reposted fromteijakool teijakool viatentacleguy tentacleguy
wyspian
wyspian
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaZircon Zircon

May 31 2018

wyspian

lucija-lady: Griante, Lombardie, Italie

May 28 2018

wyspian
3082 0a28 500
wyspian
3162 1855
Reposted fromitoweryou itoweryou viamglistyporanek mglistyporanek
wyspian
8394 5de7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic

May 26 2018

wyspian
3244 c98c 500
wyspian
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialadypsychosexy ladypsychosexy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl